Struktur Organisasi

Ketua Jurusan:

drg. Handoko Tirta, MSi.

Sekretaris Jurusan:

Didik Marsigid, AMTG., M.Kes